Zakładanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej zakładaną spółką w Polsce. Polacy zakładają spółkę, ponieważ chcą ograniczyć ryzyko finansowe w razie niepowodzenia oraz aby zmniejszyć koszty działalności, co nie zawsze okazuje się być prawdą. Dlatego zanim założymy spółkę należy wszystko dobrze rozważyć i policzyć, a w razie potrzeby poradzić się dobrej księgowej lub prawnika obeznanych w temacie spółek.
Jak zarejestrować spółkę zoo? Rejestracja spółki zoo nie jest rzeczą bardzo skomplikowaną, chociaż wymaga dopełnienia wielu formalności.
Pierwszym krokiem przy zakładaniu spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. W umowie koniecznie muszą się znaleźć: nazwa firmy, adres siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału, informacje dotyczące udziałów posiadanych przez poszczególnych wspólników i jeśli jest oznaczony to czas trwania spółki.
Następnie wspólnicy powinni wnieść wkłady.
Kolejnym krokiem jest powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej.
Dopiero po dopełnieniu powyższego zarząd zgłasza powstanie spółki w sądzie w celu wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostaje jeszcze zgłoszenie spółki do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Już po zarejestrowaniu spółki kolejnym ważnym krokiem jest założenie jej konta firmowego i zdecydowanie o sposobie prowadzenia księgowości. Trzeba pamiętać, że spółka z o.o. wymaga tzw. pełniej księgowości, z obowiązkowym sporządzaniem sprawozdania finansowego po zakończeniu roku.

Kategorie